Stimulering
werkgelegenheid - vakmanschap en technisch talent

"Van, voor en door werkgevers"

  bedrijfsprofielen
vacatures
imago
banenmarkten
stageplaatsen
bemiddeling
outplacement
begeleiding
in- uitleen
competentietesten
wervingsacties
programma's
EVC’s
functiegerichte scholing
om- her- en bijscholing
arbeidsovereenkomsten
arbeidsvoorwaarden
ontslag
subsidies
stages
euregionale ondersteuning
provinciale subsidiëring